Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa tekemistämme nyt ja tulevaisuudessa.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuullisena yrityksenä pyrimme toimimaan ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Keskeisiä asioita ovat muun muassa tuoteprosessien suunnittelu, ruokahävikin pienentäminen, biohajoaviin pakkausmateriaaleihin siirtyminen, raaka-aineiden jäljitettävyys, ilmaston- ja vesien suojelu sekä jätteiden kierrätys.

Kampusravintoloilla käytetty liha on pääsääntöisesti kotimaista. Kasvisruokailijoiden lisääntynyt määrä on huomioitu ja kasvisruoan laatuun panostetaan. Kasviruokien tarjoaminen lisää hankintojen ympäristövastuuta, kun suhteessa hankittavan lihan määrä vähenee kasvisruokien lisääntyessä.

Ruokahävikki

Me Kampusravintoloissa haluamme toimia vastuullisesti myös ruokahävikin suhteen. Hävikin vähentäminen on meille tärkeä asia ja meillä on tavoite vähentää ruokahävikkiä kaikilla osa-alueilla. Halusimme ottaa myös asiakkaamme mukaan ruokahävikin vähentämiseen. Olemme tehneet yhteistyössä Biovaaka Oy:n kanssa töitä asian eteen ja olleet mukana kehittämässä uusia ratkaisuja. Tästä esimerkkinä meidän ravintoloissamme on käytössä automatisoitu lautashävikin seurantajärjestelmä, joka antaa ruokailijalle palautteen poisheitetystä ruoasta. Biovaaka- palvelun avulla olemme tuoneet ruokahävikin näkyväksi myös asiakkaillemme ja olemme saaneet merkittäviä tuloksia aikaan ruokahävikin vähentämiseksi. Vuoden tarkastelujaksolla olemme saaneet vähennettyä ruokailijoilta syntyvää lautashävikkiä merkittävästi.

Halusimme tuoda ruokahävikin seurannan myös osaksi keittiöhenkilökuntamme arkipäivää. Otimme käyttöön keittiön kokonaishävikin seurantaan tarkoitetun Biovaaka Pro-palvelun. Palvelun avulla pääsemme seuraamaan koko ravintolan ruokahävikin syntymistä eri vaiheissa. Saatu tieto ja kattavat raportit auttavat meitä ruokalistasuunnittelussa sekä toiminnan kehittämisessä vähentäen ruokahävikin syntymistä. (www.biovaaka.fi)

Ravintola Lut Buffeessa on käytössä hävikkiruokaa välittävä Resq -sovellus. Sovelluksen kautta osa hävikkiruoasta saadaan hyödynnettyä. Lisäksi myymme päivittäin ylivalmistettua ruokaa kotiin vietäväksi.

greenreality

Kampusravintolat Oy osallistuu ilmastotalkoisiin myös Lappeenrannan kaupungin kanssa. Liittyessämme Greenreality-kumppaniksi sitoudumme kolmeen yrityksen ympäristöystävällisyyttä edistävään tavoitteeseen. Ensimmäinen tavoite on lautashävikin vähentäminen entisestään yhteistyöllä opiskelijoiden kanssa sekä tiedottamalla hävikistä jo ennen linjastoa. Toisena tavoitteena asiakkaita pyritään ohjaamaan kasvisruokailuun monipuolistamalla ja kehittämällä kasvisruokavaihtoehtoja. Kolmantena tavoitteena yhteistyössä asiakasyritysten kanssa pyrimme ohjaamaan kokoustarjoiluja ympäristöystävällisempään suuntaan